PhDr. Gabriela Novotná, Ph.D.


Nepřestávej pracovat, vždycky je co zlepšit!
A ještě se u toho nasměješ…

 

 

 

Kontakt: gabriela.novotna@jeida.cz
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1273-272X


Vyučované kurzy

PedF UK

Úvod do oborové didaktiky
Přípravný seminář k bakalářské práci
Náslechová praxe z matematiky s reflexí (neaktuální)
Úvod do didaktiky matematiky (neaktuální)
Planimetrie (neaktuální)
Elementární matematika (neaktuální)
Syntetická geometrie 1 (neaktuální)

FF UK

Letní škola slovanských studií – sekce výslovnost
Korektivní výslovnost pro cizince (neaktuální)

Vysoká škola uměleckoprůmyslová

Czech Language for Foreigners 1 (vč. garant předmětu)
Czech Language for Foreigners 2 (vč. garant předmětu)

Jeida (soukromě)

jazykové kurzy – AJ, NJ, ČCJ

přípravné kurzy – přijímací zkoušky z 5., 7. a 9. ročníku, příprava k maturitě, na FCE, na přijímací zkoušky na VŠ

individuální doučování – M, AJ, NJ, ČCJ

Zvané přednášky a semináře

od 2016 pro Česká studia (FF UK)
od 2018 pro Descartes
od 2018 pro Letní školu slovanských studií (FF UK)

Vzdělání:

2015–2020       Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy                                             Didaktika matematiky (Ph.D.)

2018                Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy                                 Učitelství VVP – matematika (PhDr.)

2013–2016      Filozofická fakulta Univerzity Karlovy                                 Učitelství češtiny jako cizího jazyka (Mgr.)

2013–2015      Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy                                 AJ a M se zaměřením na vzdělávání (Mgr.)

2009–2013      Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy                                 AJ a M se zaměřením na vzdělávání (Bc.)

2009–2013      Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy                                 M a NJ se zaměřením na vzdělávání (Bc.)

2001–2009      Gymnázium Omská

Zaměstnání:

od 2016           Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy                                            syntetická geometrie, elementární matematika,                                didaktika matematiky, praxe s reflexí

od 2016           Filozofická fakulta Univerzity Karlovy                                                fonetika a fonologie češtiny pro cizince,                                            korektivní výslovnost pro cizince

od 2016           Vysoká škola uměleckoprůmyslová v Praze                         čeština pro cizince (garant předmětů)

2015–2016      ZŠ s rozšířenou výukou jazyků Kladská                         učitelka matematiky a angličtiny

od 2015           Soukromé jazykové kurzy

od 2012           Soukromé přípravné kurzy

od 2005           Soukromé individuální doučování

Odborné stáže:

2012–2013     Friedrich Wilhelms Universität Bonn                                                 Roční studijní pobyt (Erasmus) na katedře anglistiky

červen 2019   Universität Hamburg                                                     Měsíční studijní a výzkumný pobyt na                                               Pedagogické fakultě, katedře didaktiky matematiky

Publikace:

Novotná, G. (2023). How lower-secondary pupils approach and perceive understanding mathematics. Scientia in Educatione, 13(2), 36–50. DOI: 10.14712/18047106.2202. Ke stažení zde.

Novotná, G. (2022). Placené doučování matematiky očima žáků 2. stupně základní školy. e-Pedagogium, 22(3), 71–84. DOI: 10.5507/epd.2022.011. Ke stažení zde.

Novotná, G. (2022). Vyjádření vztahu celek-část zlomkem se zaměřením na spojitý a diskrétní model v řešeních žáků 2. stupně. Učitel matematiky, 30(2), 104–126.

Novotná, G. (2021). Zlomky – jak s nimi můžeme pracovat, aby jim žáci lépe rozuměli. In Vondrová, N. (Ed.), Dva dny s didaktikou matematiky 2021. Sborník příspěvků (s. 41–47). Ke stažení zde.

Novotná, G., & Janda, D. (2021). Jak vybírat úlohy do hodiny a jak sestavit vhodnou taxonomii výukových cílů?. In Vondrová, N. (Ed.), Dva dny s didaktikou matematiky 2021. Sborník příspěvků
(s. 127–130). Ke stažení zde.

Novotná, G. (2021). Koronamatika – výuka matematiky během distanční výuky očima žáků. Učitel matematiky, 29(2), 79–95. Dostupné zde.

Novotná, G. (2020). Vnímání kvality vlastního poznání v matematice a jeho souvislost s individuálním doučováním (Dizertační práce). Dostupné zde.

Novotná, G. (2020). Kim, Y. C., & Jung, J.–H. Shadow Education as Worldwide Curriculum Studies [Curriculum Studies Worldwide series] [recenze kolektivní monografie]. Orbis Scholae, 14(2),
109–111. Dostupné zde.

Novotná, G. (2020). Vnímání vlastního porozumění matematice. Jak učit matematice žáky ve věku 10–16. Sborník příspěvků.
(s. 94–98). Praha: JČMF.

Novotná, G. (2019). Pupils‘ perception of their understanding in mathematics and its connection to private supplementary tutoring. In U. T. Jankvist, M. Van den Heuvel-Panhuizen, & M. Veldhuis (Eds.), Proceedings of CERME11 (pp. 1477–1484). Utrecht, the Netherlands: Freudenthal Group & Freudenthal Institute, Utrecht University and ERME.

Novotná, G. (2019). Doučování matematiky. In Vondrová, N. (Ed.), Dva dny s didaktikou matematiky 2019. Sborník příspěvků
(s. 67–71). Ke stažení zde.

Novotná, G. (2018). Soukromé doučování (nejen) matematiky. Učitel matematiky, 26(3), 129–137. Ke stažení zde.

Novotná, G. (2018). Vnímání porozumění v matematice.
In B. Bastl, & M. Lávička (Eds.). Setkání učitelů matematiky všech typů a stupňů škol 2018. Sborník příspěvků (s. 113–118). Plzeň: Vydavatelský servis. Ke stažení zde.

Novotná, G. (2018). Pupils of Private Supplementary Tutoring and Their Perception of Their Understanding in Mathematics. QUAERE 2018. Recenzovaný sborník příspěvků (s. 762–770). Hradec Králové: MAGNANIMITAS. Ke stažení zde.

Novotná, G. (2018). Úlohy, které můžeme použít pro zjišťování kvality žákova porozumění. In Vondrová, N. (Ed.), Dva dny
s didaktikou matematiky 2018. Sborník příspěvků
 (s. 106–111).
Ke stažení zde.

Novotná, G. (2018). Reedukace formálních poznatků v matematice v prostředí individuálního doučování. Rigorózní práce, Univerzita Karlova, Praha, Česká republika. Ke stažení zde.

Novotná, G. (2016). Reedukace formálních poznatků z oblasti zlomků v prostředí individuálního doučování. In Vondrová, N. (Ed.), Dva dny s didaktikou matematiky 2016. Sborník příspěvků (s. 74–80). Ke stažení zde.

Novotná, G. (2016). Výslovnost hlásky r v českých projevech cizinců s mateřštinou němčinou a jeho percepční přijatelnost. Diplomová práce, Univerzita Karlova, Praha, Česká republika.
Ke stažení zde.

Novotná, G. (2015). Reedukace formálních poznatků v matematice v prostředí individuálního doučování. Diplomová práce, Univerzita Karlova, Praha, Česká republika. Ke stažení zde.
oceněno na SVOČ – čestné uznání

Projekty:

2020–2022: Podpora pregraduálního vzdělávání budoucích učitelů na UK (CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_068/0016093)
člen řešitelského týmu

2018–2020: Vnímání formálního poznání v matematice a jeho souvislost s individuálním doučováním (GAUK č. 424119)
hlavní řešitel