Individuální doučování

Individuální doučování ve třech bodech:
 • individuální hodiny (55 minut) lektora s jedním žákem
 • obsah hodin je čistě na domluvě žáka a lektora, většinou dochází k vysvětlení a upevnění látky probírané v běžné škole
 • stabilně nabízíme doučování následujících předmětů pro všechny ročníky ZŠ a SŠ až do maturity:
  matematika,
  český jazyk a literatura,
  anglický jazyk,
  německý jazyk,
  fyzika,
  chemie,
  biologie,
  ostatní předměty a věkové kategorie na poptávku

Do kategorie doučování 2.0 řadíme obtížnější či netradiční předměty, na které se lektor musí typicky více připracovat.
Jedná se například o:
specifické školní předměty (deskriptivní geometrie, účetnictví),
příprava na maturitní zkoušku,
CLIL (výuka předmětu v cizím jazyce),
vysokoškolské předměty.

 

 

Nenašli jste v naší nabídce doučování, které potřebujete?
Kontaktujte nás!