Přijímací zkouška nanečisto

Naše prezenční přijímací zkoušky nanečisto budou probíhat znovu ve druhém pololetí školního roku.

Informace o přijímacích zkouškách nanečisto online naleznete zde.

Podle počtu přihlášených žáků proběhnou prezenční zkoušky nanečisto buď u nás v agentuře v Šeberově, nebo v prostorách Terasy Opatov. Pro školní rok 2021/22 vypisujeme tři sobotní termíny – 19.2., 5.3. a 19.3., termín bude zrealizován, pokud se přihlásí alespoň 4 žáci (pokud by ne, budeme přihlášené včas informovat).

Žáci po příchodu obdrží sadu testů z českého jazyka a matematiky podle formátu JPZ (včetně záznamových archů) a budou přijímací zkoušky nanečisto plnit přesně podle pravidel JPZ. Před řešením testů dostanou doplňkové instrukce a tipy k vyplňování záznamových archů a testů, následně budou psát test z matematiky (70 minut) a z českého jazyka (60 minut). Po napsání testu od nich vybereme záznamové archy, zadání si žáci ponechají. Následně projdeme správné řešení testu a zodpovíme dotazy žáků. Mezi testem z M a ČJ bude krátká pauza, počítejte tedy s časovým rozmezím zhruba 4 hodin během dopoledne. Do 14 dnů pak obdržíte opravené záznamové archy a vyhodnocení výsledků přijímacích zkoušek nanečisto.

V případě karantény nebo nemoci žáka dostane sadu testů na vypracování domů. Podle svých možností je pak co nejdříve donese/zašle na opravení. Pokud kapacita dovolí, je možná
i změna termínu přijímaček nanečisto.

V případě zájmu se, prosím, přihlaste zde.

Deadline na přihlašování na každý termín je vždy týden před termínem (viz přihlašovací formulář)

S doplňujícími informacemi vás budeme kontaktovat po přihlášení. V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat.