Přípravné kurzy

Volná místa v přípravných kurzech
na školní rok 2023/2024:

 

  termín počet míst
K5 jen ČJ pátek 13-14 1
K9 online jen ČJ čtvrtek 16-17 4

Změna vyhrazena.

Na přípravné a jazykové kurzy ve školním roce 2024/2025 je možné hlásit se od října 2023.
Rozvrh bude k dispozici na začátku září daného šk. roku.

 

Přípravné kurzy na přijímací zkoušky na následující typy škol:
 • osmiletá gymnázia (český jazyk, matematika, všeobecný přehled) – K5
 • šestiletá gymnázia (český jazyk, matematika) – K7
 • čtyřletá gymnázia a střední školy
  (český jazyk, matematika) – K9
 • vysoké školy (český jazyk, matematika, anglický jazyk)
Přípravné kurzy
 • na maturitní zkoušku
 • na reparát (po domluvě)
 • na zkoušku FCE (First Certificate in English)
 • na zkoušku pro trvalý pobyt v České republice (čeština pro cizince)

Na všechny prezenční přípravné kurzy dochází žáci ve dvojicích. Máme zkušenost, že se navzájem více motivují a práce nám jde rychleji.
U přípravných kurzů na zkoušku FCE a zkoušku pro trvalý pobyt v České republice jsou možné až čtveřice žáků (podle dohody
a aktuálního zájmu).

V hodinách přípravných kurzů na osmiletá, šestiletá a čtyřletá gymnázia a střední školy píší žáci testy. Během dvouhodinovky si vysvětlíme novou látku z ČJ a M (a všeobecného přehledu u pátých ročníků), žáci si napíší testy, společně je opravíme a dovysvětlíme si případné nejasnosti.

Upozorňujeme zájemce, že naše kurzy k přijímacím zkouškám jsou koncipovány na 28 výukových týdnů a probíhají soustavně od půlky září do půlky dubna (tedy i během různých termínů jarních prázdnin apod.).

Výsledky přijímacího řízení našich žáků najdete zde:

Výsledky JPZ 2023
Výsledky JPZ 2022
Výsledky JPZ 2021

Výsledky JPZ 2020
Výsledky JPZ 2019
Výsledky JPZ 2018

Kromě prezenčních kurzů nabízíme i:
 • e-testy — podrobnosti zde,
 • naši přijímací zkoušku nanečisto — podrobnosti zde.

 

Nenašli jste v naší nabídce přípravný kurz, který potřebujete?
Kontaktujte nás!